Åpningstider mandag til fredag 08.00 - 17.00

Målgruppa til Bergen idrettsklinikk

Målgruppa vår er alle som ynskjer å vere fysisk aktiv, men som på grunn av ein smertetilstand eller skade ikkje er i stand til det.
Våre fysioterapeuter ser er at mange unge og eldre gjerne går i lang tid med plager, som hindrar dei i å gjennomføre alt frå ein vanleg arbeidsdag, til å trene særs tunge økter.

Ofte ser fysioterapeuten at dei som slit med enten vanlege plager, eller idrettsrelaterte skader, ikkje har fått ein diagnose å forholde seg til. Samstundes manglar det gjerne nokon til å følgje dei opp i forhold til fysikalsk behandling eller trening/ opptrening. Det same gjeld utøvar innan lagidrett som manglar eit medisinsk støtteapparat. Me håpar at vårt tilbod kan dekkje ein del av det behovet som finnes i Bergensregionen for fysikalsk behandling relatert til idrettskader.

Bergen Idrettsklinikk

Søråsbrotet 9 - 5235 Rådal
Telefon: 45 12 40 00
Åpningstider mandag - fredag 08.00 - 17.00
E-post: post@bik.no

Admin

Cookies (informasjonskapslar) hjelper oss å levera tenestene våre. Ved å bruka tenestene våre, aksepterer du bruka vår av cookies.